Normen en waarden. Een speerpunt van de politiek. Nederlandse normen en waarden moeten gerespecteerd, gehonoreerd, geaccepteerd en aangeleerd worden. Waar moet dit beginnen? In het onderwijs natuurlijk! De docent wordt wederom opgetrommeld om onze leerlingen dit alles bij te brengen. Maar wie bepaald wat wél en niet ‘onze’ normen en waarden zijn? Wie bepaald dat ‘shit’ wel mag en ‘k*nker’ niet?

De docent heeft een voorbeeld functie. Dit betekent dat hij zich gedraagt zoals hij wil dat z’n leerlingen zich gedragen. Het goede voorbeeld dus. Dat hoeft zeker niet perfect te zijn, fouten maken doen we allemaal. Zelfs docenten zijn maar mensen, al denkt de politiek met al z’n extra taken voor de beroepsgroep volgens mij wat anders… Zo kreeg het onderwijs van de inspectie te horen dat er nog wel wat meer aandacht aan de normen en waarden besteed mocht worden.

Vergrijzing

Een belangrijke factor binnen het Nederlandse onderwijs is de vergrijzing. Steeds meer collega’s raken op leeftijd en naderen hun pensioengerechtigde leeftijd zelfs. Als we sommige politieke partijen moeten geloven wordt dit zelfs weer 65 jaar! Dit is ook problematisch wanneer we het over onze ‘normen & waarden’ hebben. Waarom? Omdat iemand van een jaar of 60 vaak nogal een andere kijk op normen en waarden dan iemand van 30. Iemand van 30 heeft op zijn beurt vaak weer andere normen en waarden als iemand van 20, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Als iets belangrijk is, is het consequent zijn. Normen en waarden veranderen steeds en zijn dus moeilijk te verenigen met het ‘consequent’ zijn. Waar bij de ene collega de leerling onmiddelijk het lokaal uitstuurt na een ‘kut’, trekt de andere collega pas de grens bij ‘kanker’. De leerling vraagt zich bij beide gevallen vaak af ‘waarom’.

Consensus

Als we het constant over normen en waarden hebben, moeten we ons eerst eens bewust zijn wát die precies zijn. We zullen eerst een onmogelijk consensus moeten bereiken over normen en waarden die voor ons allemaal acceptabel zijn. Dit kan nog wel eens moeilijker zijn dan het in eerste instantie lijkt. Denk aan de vegetariër, de pacifist, de health-freak, de communist, de boer, de stedeling, de immigrant, de gelovige, de ongelovige, lichamelijke gehandicapte, geestelijke gehandicapte, de bejaarde, de tiener…

Was getekend,

Een docent

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *