Goed luisteren is een kunst op zichzelf. Docenten weten als geen ander dat luisteren een essentieel onderdeel is van het onderwijs. Wanneer je namelijk wilt dat de leerlingen naar jou luisteren, zul je zelf eerst naar de leerlingen moeten luisteren. Ze moeten zich gehoord voelen. Wanneer ze dit gevoel krijgen, zullen ze bergen voor je verzetten. Staatssecretaris Dekker is ironisch genoeg het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet!

Het lerarenregister en de verplichte modernisering, het zijn maar twee voorbeelden van de heer Dekker zijn wilde plannen. De Telegraaf schrijft er vanochtend ook weer over en dan vooral over het feit dat meneer Dekker niet zo goed is in luisteren. Tenminste, daar gaan we dan maar van uit, dat het een gebrek aan luistervaardigheid is. Als dit niet het geval is, zou dat namelijk betekenen dat Sander Dekker alles beter weet…

Goed bedoelt

Wat voor beleid meneer Dekker en zijn ministerie ook uitstippelt, telkens stuit hij op weerstand. Best vreemd dat hij en het OCW niet een keer te rade gaan bij henzelf en zich afvragen hoe dat toch komt. Zijn intenties zijn vast en zeker goed bedoeld. Het ontbreekt zo vaak aan een goede invulling waar de gehele beroepsgroep achter staat. Ook nu lezen we weer dat zowel Beter Onderwijs Nederland, als de vakvereniging Levende Talen weinig sympathie hebben voor de wilde plannen van Dekker wat betreft zijn moderniseringsslag.

Aan tafel!

Wanneer mijnheer Dekker werkelijk het beste voor heeft met onderwijzend Nederland, zou hij eerst eens goed moeten luisteren wáár nou precies behoefte aan is. Toets je plannen en ideeën eerst bij de beroepsgroep. Kijk dan niet alleen naar de vakbonden, want die zijn allang niet meer representatief voor de hele beroepsgroep. Vakbond Leraren in Actie is niet voor niets in het leven geroepen… Het kan natuurlijk ook zo zijn dat onze staatssecretaris wel luistert en ons commentaar hoort. Het kan zelfs zo zijn dat hij het begrijpt en er wat aan wil doen, misschien zelfs al wel aan gedaan heeft. Misschien is het probleem van meneer Dekker dat hij het ons niet aan het verstand kan brengen? Hoe dan ook lijkt het CDA er nu voor gezorgd te hebben dat hij wederom om tafel gaat met wat onderwijsinstanties. Misschien dat hun commentaren dit keer wel bij hen binnen komen. Wie weet, misschien weet hij hen wel te overtuigen, dan kunnen zij ons, de leraren, weer overtuigen dat de heer Dekker het toch bij het juiste eind heeft!

Was getekend,

Een docent

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *