Waar vandaag de oorzaak van dyslexie wederom het ‘hot item’ was. Inmiddels horen we zowel voor als tegen geluiden over het verband tussen de kwaliteit van het onderwijs & de oorzaak van dyslexie. We lazen, tussen alle artikelen over dyslexie door, nog een ander leuk artikel namelijk het ‘versneld’ kunnen behalen van de lesbevoegdheid voor Pabo-alumni die in het VMBO werkzaam zijn. Was dit een probleem? En is het wel echt een oplossing?

Probleem?

Het artikel kopt misleidend: “Pabo-alumni straks ook bevoegd in vmbo” want het is niet allemaal in één keer geregeld. Het is namelijk zo dat de regels zijn aangepast zodat het mogelijk is om je bevoegdheid te behalen. Maar waarom zijn deze mensen dan aan het werk in het VO?

In de eerste jaren van het vmbo is veel behoefte aan pedagogisch-didactische kwaliteiten. Daarom wordt er vaak een beroep gedaan op pabo-alumni, ook al zijn deze niet officieël bevoegd. Een nieuw opleidingstraject van dertig studiepunten laat deze docenten nu in een half jaar hun bevoegdheid halen.

De brugklassers zijn dus simpelweg een stel kleine kinderen die een juf of meester nodig hebben.

Waarom geen oplossing?

Je zult je misschien afvragen waarom het dan een halve oplossing is.. Vanuit een praktisch oogpunt wordt er een probleem gesignaleerd en wordt er naar een oplossing gezocht die voor een ieder acceptabel is. Want we moeten nu eenmaal onze bevoegdheid halen om les te kunnen geven. Binnen de bestaande kaders is het dus een prima oplossing maar is het niet ontzettend achterhaald? Regels zijn regels…

Onbevoegd bekwaam versus bevoegd onbekwaam

Wanneer we onszelf de gewetensvraag stellen en eens kritisch bedenken hoe we zelf onze bevoegdheid hebben gehaald. Heeft dit dan bijgedragen aan de kwaliteit van jou als docent? Was het niet simpelweg hetzelfde als het behalen van je rijbewijs? Het echte leren begint immers pas wanneer je echt aan het werk bent… En hoeveel bevoegde docenten er les geven die er werkelijk HE-LE-MAAL niets van bakken is waarschijnlijk een veelvoud van de 1500 ‘onbevoegde’ pabo docenten. Wat ik hiermee wil aangeven is dat de bevoegdheid nietszeggend is… Misschien is het een idee om de kwaliteit van het onderwijs op werkelijke prestaties te beoordelen…

Was getekend,

Een docent

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *