Er is hier al vaak aangegeven dat er naar het werkveld geluisterd moet worden! We zien de oproep van het Ministerie van OCW als erg positief. Heeft dit wellicht iets te maken met de komende verkiezingen? We hopen het niet.

Waarvoor?

Volgens het artikel op NOG, is de belangrijkste reden voor deze oproep de mening vanuit de praktijk. Vooral over hoe er tijd vrijgemaakt kan worden voor het nieuwe onderwijs in de vorm van gepersonaliseerd leren, leren met ICT, enzovoorts. Veel gehoorde kritiek, uit het werkveld, is dat er simpelweg geen tijd voor deze nieuwe ontwikkelingen is.

Positief

In eerdere artikelen is er meermaals kritiek geweest op het beleid vanuit Den Haag. Dit was vaak niet passend en niet gebaseerd op de praktijk. Door het gebrek aan inzichten uit de praktijk was de kans van slagen vaak vooraf al nihil. Het is daarom goed om te zien dat er naar de kritiek op #2032 –  dan met name het gedeelte over het gebrek aan inbreng vanuit het werkveld — wordt geluisterd.

Voor de vorm of toch echt?

Uiteraard gaan we altijd uit van het goede maar er is één zin in het artikel dat me erg argwanend maakt. Op 2 december 2016 stond het artikel op NOG en konden we op het eind van het artikel de onderstaande zin lezen;

In januari 2017 ligt er een rapportage met bevindingen uit de discussie. Met de uitkomsten kan er door het ministerie en het onderwijsveld verder worden gewerkt aan de mogelijkheden voor onderwijsverbetering.

Wanneer we ons vandaag aanmelden en het rapport moet volgende maand klaar zijn wordt dit dan wel serieus genomen? Hoelang heeft #2032 gedaan over het rapport? Vast geen twee maanden lijkt me. Ik hoop niet dat dit initiatief puur ter kennisgeving wordt gepubliceerd om de plannen van #2032 nog net voor de verkiezingen erdoor te krijgen.

Aanmelden

Ga naar de site van regioplan en vul de vragenlijst in, vervolgens vul je een aantal gegevens in en beantwoord je wat vragen. Daarna wordt je uitgenodigd voor een discussie groep. Het rapport zal in januari al worden gepresenteerd. Het is dus vrij kort dag lijkt ons, maar een goed initiatief als er iets mee wordt gedaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *