We lezen vandaag het persbericht van het ‘landelijk expertise centrum speciaal onderwijs’ oftewel Lesco. Hierin staat het heugelijke nieuws dat het Cito bezig is met het ontwikkelen van een pakket voor het leren leren.
Hiervoor zoeken ze scholen die willen meedoen! Dit kan tot eind februari, doen jullie mee?

Leren leren? Cito pakket? wat?

Het aan de leerling leren hoe ze het beste kunnen leren lijkt logisch maar gebeurd nu eigenlijk helemaal niet. Wanneer we richting de toekomst kijken zien we dat hetgeen we nu onderwijzen nutteloos is in de toekomst. Althans we kunnen nu moeilijk inschatten hoe de wereld er over 20 jaar uit gaat zien en zeker niet wat er dan wordt gevraagd van onze leerlingen. Wanneer we zelf 20 jaar in de tijd teruggaan waren computers iets voor nerds en waren er nog mensen die dachten dat het internet niets voor hen was. O ja, kijk even naar dit fimpje van 20 jaar geleden:

Daarom is het belangrijk dat we onze leerlingen beter in staat stellen om te leren. De vaardigheden die ze nodig hebben om in de toekomst te kunnen leren wat er van ze wordt gevraagd.

Wat doet het programma?

Als we de oproep mogen geloven wordt er gestart bij het begin. Per leerling zal in kaart worden gebracht wat zijn vaardigheden zijn op het gebied van leren leren. Vervolgens zal hij of zij handvatten krijgen om deze vaardigheid te verbeteren.

In de oproep staat het zo:

Het doel van het pakket Leren leren is het leerpotentieel van leerlingen in kaart brengen: welk niveau kan de leerling bereiken met passende begeleiding? U beoordeelt met Leren leren vaardigheden als zelfstandig werken, om hulp vragen en reflecteren op eigen werk aan de hand van een checklist en praktische opdrachten. De resultaten kunt u gebruiken in het kader van opbrengstgericht werken, bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief en het volgen van de ontwikkeling van een leerling.

Het is positief dat er beweging ontstaat op het gebied van leren leren. Uiteraard is de vraag of bovenstaand dé oplossing is om leerlingen daadwerkelijk beter te laten leren. Want hier staat eigenlijk alleen dat er inzicht verkregen wordt in de huidige situatie en verbeterpunten benoemd en uitgewerkt kunnen gaan worden. Wie doet er mee?

Was getekend,

Een docent

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *